Nazwa pełna

BETPREF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000743012

NIP

5922274139

REGON

380913387

Data rejestracji

2 sierpnia 2018 r.

Data ostatniej zmiany

2 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Gajowa 31, 83-251 Pinczyn, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

 • Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

 • Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu I cementu

 • Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa I stali oraz wyrobów hutniczych

 • Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn I urządzeń

 • Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

 • Transport lądowy oraz transport rurociągowy

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
 • Od 2 sierpnia 2018 r.

  500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 PLN

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019