Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 2 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

BETPREF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000743012

NIP

5922274139

REGON

380913387

Data rejestracji

2 sierpnia 2018 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Gajowa 31, 83-251 Pinczyn, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

 • Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

 • Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

 • Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

 • Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

 • Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

 • Transport lądowy oraz transport rurociągowy

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
 • Od 2 sierpnia 2018 r.

  Wartość udziałów

  50 tys. zł

  Liczba udziałów

  500

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019