Nazwa pełna

JEWISH COMMUNITY CENTRE GDAŃSK

KRS

0000741499

NIP

9571107894

REGON

380825660

Adres siedziby

Partyzantów 7, 80-254 Gdańsk, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

24 lipca 2018 r.

Zatrudnienie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli, zawierania umów i zaciągania zobowiązań upoważnionych jest dwóch członków zarządu łącznie. W ten sam sposób zarząd może ustanowić prokurenta lub pełnomocnika osób pełniących funkcje za wynagrodzeniem.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

646,3 zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018