Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KUCHARZY POLSKICH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

31 grudnia 2001 r.

KRS

0000073984

NIP

5842446816

REGON

192633590

Adres siedziby

Grunwaldzka 131 A, 80-244 Gdańsk, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność wspomagająca edukację

Przedmiot pozostałej działalności
  • Przygotowywanie I dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

  • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

  • Ruchome placówki gastronomiczne

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność organizacji profesjonalnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli, w szczególności w sprawach zarządu majątkiem składa dwóch upoważnionych przez zarząd członków zarządu lub upoważnieni przez zarząd: członek zarządu I osoba trzecia. 2. Ust 1, stosuje się do wszystkich spraw związanych z zarządem majątkiem, w tym tak do nabywania praw majątkowych jak również do ich zbywania I obciążania.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Adres WWW

WWW.KUCHARZE.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Ta organizacja ma jeszcze 28 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »