Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KUCHARZY POLSKICH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000073984

NIP

5842446816

REGON

192633590

Data rejestracji

31 grudnia 2001 r.

Adres siedziby

Grunwaldzka 131 A, 80-244 Gdańsk, Polska

Cel działania

Poznawanie tradycji kulinarnych innych narodów; - kształtowanie i rozwijanie wzorców racjonalnego żywienia wśród szerokich kręgów społeczeństwa; - kultywowanie narodowych i regionalnych tradycji kulinarnych i cukierniczych; - popieranie sztuki kulinarnej i cukierniczej; - uzupełnianie wiedzy i umiejętności kulinarnych członków; - członkostwo w światowym stowarzyszeniu towarzystw kucharzy - wacs; - współpraca z innymi podmiotami o podobnych celach i charakterach działalności.

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

38,5 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli, w szczególności w sprawach zarządu majątkiem składa dwóch upoważnionych przez zarząd członków zarządu lub upoważnieni przez zarząd: członek zarządu i osoba trzecia. 2. Ust 1, stosuje się do wszystkich spraw związanych z zarządem majątkiem, w tym tak do nabywania praw majątkowych jak również do ich zbywania i obciążania.

Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Adres www

WWW.KUCHARZE.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001