Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 21, obowiązujące od 12 czerwca 2019 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KUCHARZY POLSKICH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000073984

NIP

5842446816

REGON

192633590

Data rejestracji

31 grudnia 2001 r.

Status płatnika VAT

Zwolniony

Adres siedziby

Grunwaldzka 131 A, 80-244 Gdańsk, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność wspomagająca edukację

Przedmiot pozostałej działalności
  • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

  • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

  • Ruchome placówki gastronomiczne

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność organizacji profesjonalnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli, w szczególności w sprawach zarządu majątkiem składa dwóch upoważnionych przez zarząd członków zarządu lub upoważnieni przez zarząd: członek zarządu i osoba trzecia. 2. Ust 1, stosuje się do wszystkich spraw związanych z zarządem majątkiem, w tym tak do nabywania praw majątkowych jak również do ich zbywania i obciążania.

Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Inne dane

Adres WWW

WWW.KUCHARZE.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001