STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000073984

Numer NIP

5842446816

Numer REGON

192633590

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Adres WWW

WWW.KUCHARZE.PL

Sposób reprezentacji

1.OŚWIADCZENIA WOLI, W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH ZARZĄDU MAJĄTKIEM SKŁADA DWÓCH UPOWAŻNIONYCH PRZEZ ZARZĄD CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB UPOWAŻNIENI PRZEZ ZARZĄD: CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA TRZECIA. 2. UST 1, STOSUJE SIĘ DO WSZYSTKICH SPRAW ZWIĄZANYCH Z ZARZĄDEM MAJĄTKIEM, W TYM TAK DO NABYWANIA PRAW MAJĄTKOWYCH JAK RÓWNIEŻ DO ICH ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA.

ul. Grunwaldzka 131 A

80-244 Gdańsk

Polska

Działalność według PKD
  • 85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
  • 56, 21, Z, PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
  • 56, 29, Z, POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
  • 56, 10, B, RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
  • 82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
  • 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
  • 94, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH