Sprawozdanie za rok 2018
Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 12.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 21.06.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 05.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 07.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 29.06.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 21.11.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 21.11.2014

  Od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012

 • 21.06.2013

  2012 rok

 • 18.10.2012

  2011 rok

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012

 • 2012 rok

 • 2011 rok