Nazwa pełna

"INTERPRINT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000072922

NIP

7321752687

REGON

471707714

Adres siedziby

Adamówek 37 A, 95-035 Ozorków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 grudnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

20,4 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki uprawnieni są łącznie: dwóch członków zarządu, członek zarządu z prokurentem lub pełnomocnikiem, dwóch prokurentów lub dwóch pełnomocników.

Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA STANOWISKO REPRESENTATIVE DIRECTOR PRESIDENT & CEO W FIRMIE TOPPAN HOLDINGS INC.POSIADAJĄCEJ 100%UDZIAŁÓW W INTERPRINT GMBH (INTERPRINT GMBH POSIADA 100% UDZIAŁÓW W INTERPRINT POLSKA SP. Z O.O.)

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  20,4 mln zł

  Liczba udziałów

  20392

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

13,4 mln zł

2021 r.

11,8 mln zł

2020 r.

7,4 mln zł

2019 r.

7,5 mln zł

2018 r.

7,7 mln zł

2017 r.

8,2 mln zł

2016 r.

4,3 mln zł

2015 r.

6,2 mln zł

2014 r.

3,4 mln zł

2013 r.

2,5 mln zł

2012 r.

3,6 mln zł

2011 r.

1,3 mln zł

2010 r.

1,7 mln zł

2009 r.

2,9 mln zł

2008 r.

4,8 mln zł

2007 r.

5,3 mln zł

2006 r.

2,5 mln zł

2005 r.

3,6 mln zł

2004 r.

4,5 mln zł

2003 r.

2,6 mln zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,6 mln zł 4,5 mln zł 3,6 mln zł 2,5 mln zł 5,3 mln zł 4,8 mln zł 2,9 mln zł 1,7 mln zł 1,3 mln zł 3,6 mln zł 2,5 mln zł 3,4 mln zł 6,2 mln zł 4,3 mln zł 8,2 mln zł 7,7 mln zł 7,5 mln zł 7,4 mln zł 11,8 mln zł 13,4 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 6673 SĄD REJONOWY W ŁODZI

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001