Nazwa pełna

MOTOPODROZNI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000727110

NIP

5621809114

REGON

369936856

Adres siedziby

Okrężna 32A, Stawki, 87-700 Aleksandrów Kujawski, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

11 kwietnia 2018 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 11 kwietnia 2018 r.

  Wartość udziałów

  2,3 tys. zł

  Liczba udziałów

  45

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 10 sierpnia 2018 r.

  Wartość udziałów

  550 zł

  Liczba udziałów

  11

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 9 maja 2019 r.

  44 udziały o łącznej wartości nominalnej 2.200 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

25,9 tys. zł

2020 r.

86,5 tys. zł

2018 r.

80 tys. zł

2018
2020
2021
80 tys. zł 86,5 tys. zł 25,9 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018