Nazwa pełna

GMW HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000725647

NIP

5512634704

REGON

369879006

Adres siedziby

Chopina 10, 34-100 Wadowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

3 kwietnia 2018 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

980,4 mln zł

Kapitał wpłacony

980,4 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

0 zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie lub też członek zarządu wraz z prokurentem. Społkę reprezentować mogą również prokurenci w ramach udzielonej im prokury.

Decyzje UOKiK

24 listopada 2021 r.

DKK-269/2021

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
 • Od 3 kwietnia 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY RÓWNIEŻ DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

 • Od 3 kwietnia 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY RÓWNIEŻ DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

 • Od 3 kwietnia 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY RÓWNIEŻ DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

2,9 mln zł

Inne dane

Adres www

GMWHOLDING.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018