Nazwa pełna

FLYARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000722893

NIP

5342579626

REGON

369677981

Adres siedziby

Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 marca 2018 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

5,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających wspólnie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  2,8 mln zł

  Liczba udziałów

  55477

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  1,7 mln zł

  Liczba udziałów

  34868

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  560,8 tys. zł

  Liczba udziałów

  11216

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 27 maja 2022 r.

  Wartość udziałów

  525,8 tys. zł

  Liczba udziałów

  10516

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

15,3 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

21,6 mln zł

15,2 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018