Nazwa pełna

FLYARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000722893

NIP

5342579626

REGON

369677981

Adres siedziby

Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 marca 2018 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

5,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających wspólnie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
  • Od 21 maja 2021 r.

    PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

15,3 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

21,6 mln zł

15,2 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018