Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Więcej danych »

Dokumenty

Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za okres 8 marca 2018 r. — 31 grudnia 2018 r. zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 28.12.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 29.01.2021

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 04.07.2019

  Od 08. 03. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 08. 03. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 08. 03. 2018 do 31. 12. 2018

Wartość udziałów objętych za aport
 • 10 000,00 ZŁ