Nazwa pełna

FUNDACJA "UROCZYSKO PARY"

KRS

0000720659

NIP

7811966326

REGON

369565756

Adres siedziby

Botaniczna 20, 60-586 Poznań, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

23 lutego 2018 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w imieniu fundacji składa łącznie prezes zarządu wraz z członkiem zarządu albo trzej członkowie zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2022

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Podatek dochodowy

Więcej danych »

Bilans

Aktywa / Pasywa

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018