Nazwa pełna

CTHINGS.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000718829

NIP

8212656459

REGON

369493577

Adres siedziby

Aleja Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 lutego 2018 r.

Kapitał zakładowy

1,9 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, spółka reprezentowana jest przez jedynego członka zarządu działającego samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego, spółka reprezentowana jest przez dwóch członków zarządu działających łącznie lub przez członka zarządu działającego łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

6,8 mln zł

2020 r.

3 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018