Dane aktualne

Nazwa pełna

MOLON LABE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

2 lutego 2018 r.

KRS

0000717067

NIP

1182165255

REGON

369407164

Kapitał zakładowy

6 tys. zł

Adres siedziby

Marymoncka 34, 01-977 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja materiałów wybuchowych

 • Produkcja broni I amunicji

 • Produkcja wyrobów nożowniczych I sztućców

 • Naprawa I konserwacja metalowych wyrobów gotowych

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn I urządzeń

 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 500,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 500,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018

Ta organizacja ma jeszcze 4 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »