Nazwa pełna

AUTO STOP BARY I HOTELE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS

0000007040

NIP

6792559624

REGON

351613854

Adres siedziby

Puszkarska 9, 30-644 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

12 kwietnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

19. 04. 2017 r. - repertorium a nr 2744/2017, notariusz piotr lewicki, kancelaria notarialna w liszkach

Status podatnika VAT
Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  50 tys. zł

  Liczba udziałów

  500

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2014 r.

1,5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 8479 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-SRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000