Nazwa pełna

FUNDACJA EN ARCHE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000702206

NIP

5252728212

REGON

368689210

Data rejestracji

6 listopada 2017 r.

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła Ii 80 / 15, 00-175 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest działanie na rzecz rozwoju i popularyzacji nauki i edukacji ze szczególnym uwzględnieniem naukowych koncepcji pochodzenia wszechświata i życia, w tym człowieka.

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

56,4 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji może składać jednoosobowo każdy członek zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Fundator Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017