Poprzednio

MG GREEN ENERGY 7

Nazwa pełna

SPOWER UJAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000692727

NIP

6562334181

REGON

368120791

Adres siedziby

Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 sierpnia 2017 r.

Kapitał zakładowy

10,4 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Przy składaniu oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
  • Od 17 października 2023 r.

    PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

  • Od 17 października 2023 r.

    PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

  • Od 17 października 2023 r.

    PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018