Poprzednio

HCP - W8

Nazwa pełna

BOBREK-POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000689031

NIP

7831760332

REGON

368183627

Adres siedziby

28 Czerwca 1956 R. 223, 61-485 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 września 2017 r.

Kapitał zakładowy

31,1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
  • 33 % UDZIAŁU W PMN BOBREK SP. J. BĘDĄCEJ 100 % UDZIAŁOWCEM W BOBREK-POZNAŃ SP. Z O.O.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

10,6 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017