Nazwa pełna

DEKPOL PSZENNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000688577

NIP

5922270147

REGON

367866577

Data rejestracji

26 lipca 2017 r.

Adres siedziby

Gajowa 31, 83-251 Pinczyn, Polska

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest komplementariusz samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 26 lipca 2017 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  500.000 ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  17.001.000 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  1000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  17.000.000 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  TAK

 • Komandytariusz

  NIE

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  500,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  500,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  500,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017