Nazwa pełna

DRUTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000685212

NIP

7282820001

REGON

367753413

Adres siedziby

Trybunalska 21, 95-080 Kruszów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 lipca 2017 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki oraz jej reprezentowania uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 10 lipca 2017 r.

  Wartość udziałów

  4,1 tys. zł

  Liczba udziałów

  82

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017