Nazwa pełna

META VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000684818

NIP

5252715540

REGON

367680186

Adres siedziby

Grzybowska 4 / 96, 00-131 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 czerwca 2017 r.

Kapitał zakładowy

5,5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 28 czerwca 2017 r.

  Wartość udziałów

  1,1 tys. zł

  Liczba udziałów

  22

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 czerwca 2017 r.

  Wartość udziałów

  1,7 tys. zł

  Liczba udziałów

  33

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  2,8 tys. zł

  Liczba udziałów

  55

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017