SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer KRS

0000068471

Numer NIP

9562076378

Numer REGON

871622193

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT.

Kapitał zakładowy

337 tys.

ul. Tamka 16

00-349 Warszawa

Polska

ZARZĄD
 • Marek Kazimierz Krygier

 • Andrzej Mielczarek

Działalność według PKD
 • 17, 24, Z, PRODUKCJA TAPET
 • 22, 23, Z, PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
 • 22, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
 • 46, 69, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
 • 46, 75, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
 • 47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
 • 46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
 • 47, 19, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
 • 17, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY
Wspólnicy
 • 674 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 337.000,00 ZŁ