Dane aktualne

Nazwa pełna

TREND TAPETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 grudnia 2001 r.

KRS

0000068471

NIP

9562076378

REGON

871622193

Kapitał zakładowy

337 tys. zł

Adres siedziby

Tamka 16, 00-349 Warszawa, Polska

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

10. 12. 2015, uchwała nr 2/2015 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników trend tapety sp. Z o. O. O rozwiązaniu spółki I otwarciu likwidacji. Notariusz marzenna gbur-kamińska, kancelaria notarialna w toruniu, przy ul. Prostej 37/2, akt notarialny z dnia 10. 12. 2015r. , rep. A nr 2728/2015

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Produkcja tapet

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

 • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn I urządzeń

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Magazynowanie I przechowywanie pozostałych towarów

 • Produkcja pozostałych wyrobów z papieru I tektury

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby członków, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu albo prokurent.

Wspólnicy
 • 674 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 337.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002

Ta organizacja ma jeszcze 28 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »