Nazwa pełna

CABINET SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000679464

NIP

7010692813

REGON

367338335

Data rejestracji

23 maja 2017 r.

Adres siedziby

Nowogrodzka 50 / 515, 00-695 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny
Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
Prokurenci
Inne dane

Adres e-mail

BARTEK_WOJCIECHOWSKI@POCZTA.ONET.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017