Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

581,9 mln zł

202,2 mln zł

2007 - 2013

2

327,9 mln zł

211,1 mln zł

Łącznie

4

909,8 mln zł

413,3 mln zł