Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

575,5 mln zł

273,4 mln zł

2007 - 2013

4

808,9 mln zł

521,7 mln zł

Łącznie

6

1,4 mld zł

795,1 mln zł