Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

587,5 mln zł

2022 r.

535,1 mln zł

2021 r.

545,9 mln zł

2020 r.

787,4 mln zł

2019 r.

454,5 mln zł

2018 r.

27,3 mln zł

2017 r.

186,9 mln zł

2016 r.

65,6 mln zł

2011 r.

186 mln zł

2008 r.

83,1 tys. zł

2007 r.

421,5 tys. zł

2006 r.

373,5 tys. zł

2005 r.

237,8 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2011
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
237,8 tys. zł 373,5 tys. zł 421,5 tys. zł 83,1 tys. zł 186 mln zł 65,6 mln zł 186,9 mln zł 27,3 mln zł 454,5 mln zł 787,4 mln zł 545,9 mln zł 535,1 mln zł 587,5 mln zł