Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

1,8 mln zł

2021 r.

446,2 mln zł

2020 r.

787,4 mln zł

2019 r.

368 mln zł

2018 r.

27,6 mln zł

2017 r.

15 mln zł

2016 r.

15,4 mln zł

2011 r.

186 mln zł

2008 r.

83,1 tys. zł

2007 r.

421,5 tys. zł

2006 r.

373,5 tys. zł

2005 r.

237,8 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2011
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
237,8 tys. zł 373,5 tys. zł 421,5 tys. zł 83,1 tys. zł 186 mln zł 15,4 mln zł 15 mln zł 27,6 mln zł 368 mln zł 787,4 mln zł 446,2 mln zł 1,8 mln zł