Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

381,8 mln zł

2019 r.

414,6 mln zł

2018 r.

27,6 mln zł

2017 r.

15 mln zł

2016 r.

15,4 mln zł

2011 r.

186 mln zł

2008 r.

83,1 tys. zł

2007 r.

421,5 tys. zł

2006 r.

373,5 tys. zł

2005 r.

237,8 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2011
2016
2017
2018
2019
2020
237,8 tys. zł 373,5 tys. zł 421,5 tys. zł 83,1 tys. zł 186 mln zł 15,4 mln zł 15 mln zł 27,6 mln zł 414,6 mln zł 381,8 mln zł