Nazwa pełna

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000067030

NIP

7770005132

REGON

639777685

Adres siedziby

Głogowska 131/133, 60-244 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 grudnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

459,5 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnienia są: 1) w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu, 2) w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu, albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce, mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

19 października 2004 r.

RPZ-25/2004

Nadużywanie pozycji dominującej

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  459,5 mln zł

  Liczba udziałów

  918903

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 34 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

587,5 mln zł

2022 r.

535,1 mln zł

2021 r.

545,9 mln zł

2020 r.

787,4 mln zł

2019 r.

454,5 mln zł

2018 r.

27,3 mln zł

2017 r.

186,9 mln zł

2016 r.

65,6 mln zł

2011 r.

186 mln zł

2008 r.

83,1 tys. zł

2007 r.

421,5 tys. zł

2006 r.

373,5 tys. zł

2005 r.

237,8 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2011
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
237,8 tys. zł 373,5 tys. zł 421,5 tys. zł 83,1 tys. zł 186 mln zł 65,6 mln zł 186,9 mln zł 27,3 mln zł 454,5 mln zł 787,4 mln zł 545,9 mln zł 535,1 mln zł 587,5 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

575,5 mln zł

273,4 mln zł

2007 - 2013

4

808,9 mln zł

521,7 mln zł

Łącznie

6

1,4 mld zł

795,1 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 13931 SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000