Nazwa pełna

ELEKTROWNIA PV PĘCHCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000669947

NIP

5213773651

REGON

366872860

Adres siedziby

Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

24 marca 2017 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • UPRAWNIENIA KONTROLNE WYNIKAJĄCE Z PEŁNIONEJ FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

77,4 tys. zł

2020 r.

221,3 tys. zł

2019 r.

15,4 tys. zł

2019
2020
2021
15,4 tys. zł 221,3 tys. zł 77,4 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017