Nazwa pełna

GRUPA WEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000664594

NIP

7772619447

REGON

634265288

Adres siedziby

Krańcowa 24, 61-037 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

1 czerwca 2017 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

492 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa jedyny członek zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i reprezentowania spółki na zewnątrz jest uprawnionych łącznie dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 1 czerwca 2017 r.

  Wartość udziałów

  486 tys. zł

  Liczba udziałów

  486

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

198,2 tys. zł

2020 r.

118,5 tys. zł

2019 r.

3,5 mln zł

2018 r.

39,8 tys. zł

2017 r.

22,3 tys. zł

2016 r.

24,3 tys. zł

2015 r.

24,3 tys. zł

2014 r.

5,5 mln zł

2013 r.

26,1 tys. zł

2012 r.

1,9 mln zł

2011 r.

64,7 tys. zł

2010 r.

55,1 tys. zł

2009 r.

58,6 tys. zł

2008 r.

62,1 tys. zł

2007 r.

36,6 tys. zł

2006 r.

45,8 tys. zł

2005 r.

78,6 tys. zł

2004 r.

201,2 tys. zł

2003 r.

347,8 tys. zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
347,8 tys. zł 201,2 tys. zł 78,6 tys. zł 45,8 tys. zł 36,6 tys. zł 62,1 tys. zł 58,6 tys. zł 55,1 tys. zł 64,7 tys. zł 1,9 mln zł 26,1 tys. zł 5,5 mln zł 24,3 tys. zł 24,3 tys. zł 22,3 tys. zł 39,8 tys. zł 3,5 mln zł 118,5 tys. zł 198,2 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

12,2 mln zł

3,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017