Poprzednio

AGOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ AGENCJA OCHRONY

Nazwa pełna

AGOPOL-EKOTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ

KRS

0000066299

NIP

8390016845

REGON

770695856

Adres siedziby

Jana Kilińskiego 31, 76-200 Słupsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 listopada 2001 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki, składania za spółkę oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki konieczne jest łączne współdziałanie dwóch członków zarządu tj: wiceprezes zarządu spółki z udziałem prokurenta spółki lub prokurent samodzielnie. Do składania oświadczeń w imieniu spółki umocowani są: 1)jednoosobowo - prezes zarządu spółki albo 2)jednoosobowo - prokurent spółki albo 3)w reprezentacji łącznej - wiceprezes zarządu spółki z udziałem prokurenta spółki.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 19 marca 2013 r.

  Wartość udziałów

  50 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

1,6 mln zł

2021 r.

8,9 mln zł

2020 r.

8,3 mln zł

2019 r.

7,8 mln zł

2018 r.

5,3 mln zł

2017 r.

4,6 mln zł

2016 r.

4 mln zł

2015 r.

3,6 mln zł

2014 r.

4,4 mln zł

2013 r.

2,9 mln zł

2012 r.

462 tys. zł

2011 r.

508 tys. zł

2010 r.

563,5 tys. zł

2009 r.

508,2 tys. zł

2008 r.

589,9 tys. zł

2007 r.

675 tys. zł

2006 r.

708 tys. zł

2005 r.

559,3 tys. zł

2004 r.

334,3 tys. zł

2003 r.

13,5 mln zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
13,5 mln zł 334,3 tys. zł 559,3 tys. zł 708 tys. zł 675 tys. zł 589,9 tys. zł 508,2 tys. zł 563,5 tys. zł 508 tys. zł 462 tys. zł 2,9 mln zł 4,4 mln zł 3,6 mln zł 4 mln zł 4,6 mln zł 5,3 mln zł 7,8 mln zł 8,3 mln zł 8,9 mln zł 1,6 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 191 SĄD REJONOWY VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY W SŁUPSKU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001