Nazwa pełna

WEPA PIECHOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000655382

NIP

6111003358

REGON

230214310

Adres siedziby

Pakoszowska 1B, 58-573 Piechowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

2 stycznia 2017 r.

Kapitał zakładowy

20,4 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W razie powołania tylko jednego członka zarządu, ma on prawo do jednoosobowej reprezentacji spółki. W razie powołania dwóch lub większej liczby członków zarządu, do reprezentowania spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  20,4 tys. zł

  Liczba udziałów

  20400

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
 • Od 15 lutego 2017 r.

  PROKURA OBEJMUJĄCA WYŁĄCZNIE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 15 lutego 2017 r.

  PROKURA OBEJMUJĄCA WYŁĄCZNIE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 15 lutego 2017 r.

  PROKURA OBEJMUJĄCA WYŁĄCZNIE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

6 mln zł

2021 r.

9,9 mln zł

2020 r.

7,6 mln zł

2019 r.

9,9 mln zł

2018 r.

8,8 mln zł

2017 r.

2,5 mln zł

2016 r.

5,6 mln zł

2015 r.

5,8 mln zł

2014 r.

2,9 mln zł

2013 r.

3,6 mln zł

2010 r.

153 tys. zł

2009 r.

0 zł

2006 r.

8,4 tys. zł

2005 r.

200 zł

2005
2006
2009
2010
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 zł 8,4 tys. zł 0 zł 153 tys. zł 3,6 mln zł 2,9 mln zł 5,8 mln zł 5,6 mln zł 2,5 mln zł 8,8 mln zł 9,9 mln zł 7,6 mln zł 9,9 mln zł 6 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.WEPA.EU

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016