Nazwa pełna

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SPÓJNIA" W LUBONIU

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

KRS

0000064685

NIP

7771020211

REGON

630360009

Data rejestracji

8 stycznia 2002 r.

Adres siedziby

3 Maja 78, 62-030 Luboń, Polska

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

18,7 tys. zł

2013 r.

61,5 tys. zł

2012 r.

2,4 tys. zł

2012
2013
2020
2,4 tys. zł 61,5 tys. zł 18,7 tys. zł
Zarząd Spółdzielni Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółdzielni upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie, lub jeden członek zarządu wraz z pełnomocnikiem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 26 wpisów historycznych
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@SMSPOJNIA.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI RSA 1318 SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000