Nazwa pełna

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SPÓJNIA" W LUBONIU

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

KRS

0000064685

NIP

7771020211

REGON

630360009

Data rejestracji

8 stycznia 2002 r.

Adres siedziby

3 Maja 78, 62-030 Luboń, Polska

Zarząd Spółdzielni Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółdzielni upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie, lub jeden członek zarządu wraz z pełnomocnikiem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 26 wpisów historycznych
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@SMSPOJNIA.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI RSA 1318 SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000