Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 13.01.2021

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 21.05.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 07.05.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 04.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 25.05.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 07.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 20.06.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 24.05.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 05.07.2012

  01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 14.07.2011

  01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 29.07.2010

  01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 13.07.2009

  01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 12.06.2007

  01. 01. 2006 - 31. 12. 2006 r.

 • 08.06.2006

  01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 23.08.2005

  01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 08.10.2004

  2003 rok

 • 08.10.2004

  2002 rok

 • 08.10.2004

  2001 rok

 • 08.10.2004

  2000 rok

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 2003 rok

 • 2002 rok

 • 2001 rok

 • 2000 rok

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 18. 06. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 2003r. /2004r.

 • 2002r. /2003r.

 • 2001 r. /2002 r.

 • 2000 r. /2001r.