Nazwa pełna

MODERIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000641792

NIP

5242810596

REGON

365627199

Adres siedziby

Ząbkowska 31, 03-736 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

12 października 2016 r.

Kapitał zakładowy

7 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem - przy czym w przypadku powołania w skład zarządu wiceprezesa zarządu, jednym z członków zarządu reprezentującym spółkę winien być zawsze wceprezes zarządu, a w przypadku powołania zarządu jednoosobowego członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

3 tys. zł

2017 r.

600 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016