Nazwa pełna

TS2 SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000635058

NIP

7010612151

REGON

365328479

Adres siedziby

Al. Aleje Jerozolimskie 65/79 / 15.03, 00-697 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

1 września 2016 r.

Kapitał zakładowy

1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 1 września 2016 r.

  Wartość udziałów

  1 mln zł

  Liczba udziałów

  20000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

100 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016