Poprzednio

AGROLOK W SUSZU

Nazwa pełna

AKADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000632506

NIP

7441814161

REGON

365468938

Adres siedziby

Dworcowa 4, Golub-Dobrzyń, 87-400 Golub- Dobrzyń, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 września 2016 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest dla zarządu jednoosobowego prezes zarządu lub dwóch prokurentów, a gdy zarząd jest wieloosobowy wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo dwóch prokurentów albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Prokurenci
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016