Nazwa pełna

HOCH SYSTEMY KOMINOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000632064

NIP

5911699065

REGON

365146413

Adres siedziby

Jana Pawła II 56, 83-422 Nowy Barkoczyn, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

11 sierpnia 2016 r.

Wielkość organizacji

Mała

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 11 sierpnia 2016 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Wartość wkładu umówionego

  736.457,26 ZŁ (SIEDEMSET TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM ZŁOTYCH DWADZIEŚCIA SZEŚĆ GROSZY)

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  5.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  731.457,26 ZŁ (SIEDEMSET TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM ZŁOTYCH DWADZIEŚCIA SZEŚĆ GROSZY)

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 2 września 2019 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  5.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  1.250.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.250.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 2 września 2019 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  5.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  1.250.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.250.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

Prokurenci
 • Od 12 czerwca 2017 r.

  PROKURA ŁĄCZNA (ŁĄCZNIE Z KOMPLEMENTARIUSZEM ZA KTÓREGO DZIAŁA ZARZĄD ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI)

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

1,1 mln zł

2019 r.

9,1 mln zł

2018 r.

40 tys. zł

2017 r.

5,9 tys. zł

2017
2018
2019
2020
5,9 tys. zł 40 tys. zł 9,1 mln zł 1,1 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

18 mln zł

9,3 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017