Nazwa pełna

PRZYCHODNIE STUDENCKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000629241

NIP

9471987418

REGON

364993370

Adres siedziby

Wydawnicza 1/3A / 15, 92-333 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 lipca 2016 r.

Kapitał zakładowy

9,9 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki i składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki oraz podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest w przypadku zarządu jednoosobowego jedyny członek zarządu działający samodzielnie; W przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu działający łącznie, przy czym w przypadku powołania wiceprezesa zarządu jednym z członków zarządu reprezentujących spółkę zawsze musi być wiceprezes zarządu. Spółka może być również reprezentowana przez prokurentów, umocowanych samoistnie lub łącznie do działania w imieniu spółki, stosownie do oświadczenia o ustanowieniu prokury.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

231,1 tys. zł

2017 r.

5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016