Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 28 listopada 2017 r.

Nazwa pełna

PHARMACY TRADING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000603810

NIP

5272741842

REGON

362152123

Adres siedziby

Zajęcza 15, 00-351 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

24 lutego 2016 r.

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał wpłacony

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu działający samodzielnie w przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, lub członek zarządu i prokurent działający łącznie

Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016