Nazwa pełna

SURGE CLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000600102

NIP

7831734984

REGON

363707014

Adres siedziby

Mostowa 11 / 4, 61-854 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 lutego 2016 r.

Kapitał zakładowy

539,5 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i reprezentowania spółki upoważniony jest jedyny członek zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i reprezentowania spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie. W przypadku powołania wiceprezesa zarządu do składania oświadczeń woli i reprezentowania spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu: wiceprezesa zarządu oraz innego członka zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

16 mln zł

2019 r.

2 mln zł

2018 r.

4 mln zł

2017 r.

925 tys. zł

2015 r.

670,1 tys. zł

2015
2017
2018
2019
2020
670,1 tys. zł 925 tys. zł 4 mln zł 2 mln zł 16 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

1,5 mln zł

1 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016