Nazwa pełna

AKPIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000598154

NIP

5272757926

REGON

363588740

Data rejestracji

26 stycznia 2016 r.

Adres siedziby

Kobierzyńska 64 / 23, 30-363 Kraków, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT

Brak
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki oraz do składania oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 26 stycznia 2016 r.

  Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016