Nazwa pełna

SCABROSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000597306

NIP

8992776675

REGON

362864421

Adres siedziby

Karwińska 11, 52-015 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 stycznia 2016 r.

Kapitał zakładowy

208,6 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu spółki. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek zarządu spółki.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2018 r.

1,9 tys. zł

2017 r.

176,4 tys. zł

2015 r.

629,3 tys. zł

2015
2017
2018
629,3 tys. zł 176,4 tys. zł 1,9 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015