Nazwa pełna

POLIMEX INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000595576

NIP

5252643148

REGON

363510553

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 stycznia 2016 r.

Kapitał zakładowy

6,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W razie gdy zarząd jest więcej niż jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
  • Od 29 sierpnia 2019 r.

    PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

242,3 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015