Nazwa pełna

VITRINTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000588283

NIP

9591967051

REGON

363072320

Adres siedziby

Karola Olszewskiego 23, 25-663 Kielce, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

25 listopada 2015 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu -niezależnie od pełnionej w nim funkcji. Jeśli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działajacy wspólnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 25 listopada 2015 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 25 listopada 2015 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

28,2 tys. zł

2022 r.

850,6 tys. zł

2021 r.

2,8 mln zł

2020 r.

5,4 mln zł

2019 r.

54,7 tys. zł

2018 r.

6,4 tys. zł

2017 r.

500 tys. zł

2016 r.

357,1 tys. zł

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
357,1 tys. zł 500 tys. zł 6,4 tys. zł 54,7 tys. zł 5,4 mln zł 2,8 mln zł 850,6 tys. zł 28,2 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

982,8 tys. zł

550,2 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.VITRINTEC.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016