Nazwa pełna

POLIMEX OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000574703

NIP

5260250529

REGON

010024814

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

10 września 2015 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki oraz do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest komplementariusz, tj. Polimex opole spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Do reprezentowania oraz do składania oświadczeń woli w imieniu komplementariusza umocowani są: a) w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu; B) w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu lub członek zarządu łącznie z prokurentem; C) dwóch prokurentów posiadających prokurę łączną.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

110,7 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015