Nazwa pełna

"FUNDACJA DAJ GŁOS"

KRS

0000570345

NIP

5213703018

REGON

362231147

Adres siedziby

Modra 92 / A, 02-661 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

7 sierpnia 2015 r.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja łączna: prezes zarządu łącznie z wiceprezesem lub innym członkiem zarządu lub wiceprezes zarządu działający łącznie z innym członkiem zarządu.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015