Poprzednio

INEA

Sprawozdanie za rok 2021 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2020 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 01.09.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 13.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 15.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 08.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 11.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 14.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 11.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 15.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 09.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 08.07.2013

  01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 05.07.2012

  01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 05.07.2011

  01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 06.07.2010

  01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 14.07.2009

  1 stycznia 2008 r. - 31 grudnia 2008 r.

 • 22.07.2008

  1 stycznia 2007 roku - 31 grudnia 2007 roku

 • 11.07.2007

  1 stycznia 2006 r. - 31 grudnia 2006 r.

 • 04.07.2006

  1 stycznia 2005 r. Do 31 grudnia 2005 r.

 • 19.07.2005

  01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 23.07.2004

  01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 10.07.2003

  01 stycznia 2002 r. Do 31 grudnia 2002 r.

 • 08.07.2002

  01 stycznia 2001 - 31 grudnia 2001

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 1 stycznia 2008 r. - 31 grudnia 2008 r.

 • 1 stycznia 2007 roku - 31 grudnia 2007 roku

 • 1 stycznia 2006 r. - 31 grudnia 2006 r.

 • 1 stycznia 2005 r. Do 31 grudnia 2005 r.

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 01 stycznia 2002 r. Do 31 grudnia 2002 r.

 • 01 stycznia 2001 - 31 grudnia 2001

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 1 stycznia 2008 r. - 31 grudnia 2008 r.

 • 1 stycznia 2007 roku - 31 grudnia 2007 roku

 • 1 stycznia 2006 r. - 31 grudnia 2006 r.

 • 1 stycznia 2005 r. Do 31 grudnia 2005 r.

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 01 stycznia 2002 r. Do 31 grudnia 2002 r.

 • 01 stycznia 2001 - 31 grudnia 2001

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 1 stycznia 2008 r. - 31 grudnia 2008 r.

 • 1 stycznia 2007 roku - 31 grudnia 2007 roku

 • 1 stycznia 2006 r. - 31 grudnia 2006 r.

 • 1 stycznia 2005 r. Do 31 grudnia 2005 r.

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 01 stycznia 2002 r. Do 31 grudnia 2002 r.

 • 01 stycznia 2001 - 31 grudnia 2001

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 15.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 09.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 08.07.2013

  01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 05.07.2012

  01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 05.07.2011

  01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 06.07.2010

  01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 11.09.2009

  01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 r. - 31. 12. 2012 r.

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  2

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  0

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  0

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  0

 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  0

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  F

  Liczba akcji w serii

  0

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA G

  Liczba akcji w serii

  0

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  H

  Liczba akcji w serii

  0

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  I

  Liczba akcji w serii

  6794

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE