Poprzednio

INEA

Nazwa pełna

FIBERHOST SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000056936

NIP

7791002618

REGON

630239680

Adres siedziby

Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

26 października 2001 r.

Kapitał zakładowy

834,5 tys. zł

Kapitał wpłacony

834,5 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

22 grudnia 2021 r.

DOK-7/2021

Porozumienia ograniczające konkurencję

29 sierpnia 2016 r.

RPZ-4/2016

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 20 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

30,3 mln zł

2017 r.

200,3 mln zł

2016 r.

227,4 tys. zł

2013 r.

19,3 mln zł

2012 r.

1,2 mln zł

2011 r.

3,7 mln zł

2010 r.

9,9 mln zł

2009 r.

5,8 mln zł

2008 r.

4,7 tys. zł

2007 r.

442,5 zł

2004 r.

26,2 tys. zł

2004
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2016
2017
2020
26,2 tys. zł 442,5 zł 4,7 tys. zł 5,8 mln zł 9,9 mln zł 3,7 mln zł 1,2 mln zł 19,3 mln zł 227,4 tys. zł 200,3 mln zł 30,3 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.FIBERHOST.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 8854 SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001