Nazwa pełna

WHISBEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000555169

NIP

7010481536

REGON

361374040

Adres siedziby

Szczęsna 26, 02-454 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 kwietnia 2015 r.

Kapitał zakładowy

10,9 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie, w przypadku powołania przez meta ventures societá a responsabilitá limitata ingenium poland spółka komandytowo- akcyjna wiceprezesa zarządu, do składania oświadczeń i podpisów w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym wiceprezesa zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

92,8 tys. zł

2022 r.

19,8 tys. zł

2021 r.

21,4 tys. zł

2020 r.

25,8 tys. zł

2018 r.

28,7 tys. zł

2017 r.

3 mln zł

2016 r.

30,4 tys. zł

2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
30,4 tys. zł 3 mln zł 28,7 tys. zł 25,8 tys. zł 21,4 tys. zł 19,8 tys. zł 92,8 tys. zł
Inne dane

Adres www

WHISBEAR.COM

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015