Nazwa pełna

ENEA WYTWARZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000536267

NIP

8120005470

REGON

670908367

Adres siedziby

Aleja Józefa Zielińskiego 1, Świerże Górne, 26-900 Kozienice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 grudnia 2014 r.

Kapitał zakładowy

2 mld zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

 • Od 9 maja 2016 r.

  WICEPREZES ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH

 • Od 21 listopada 2016 r.

  WICEPREZES ZARZĄDU DS. KORPORACYJNYCH

 • Od 1 grudnia 2020 r.

  WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH

 • Od 14 lipca 2022 r.

  WICEPREZES ZARZĄDU DS. PRACOWNICZYCH

 • Od 29 listopada 2022 r.

  CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU NA OKRES OD DNIA 25.11.2022 R. LECZ NIE DŁUŻEJ NIŻ DO 25.02.2023 R.

Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • CZŁONEK ZARZĄDU ENEA SA, JEDYNEGO WSPÓLNIKA

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 31 grudnia 2014 r.

  Wartość udziałów

  2 mld zł

  Liczba udziałów

  20460495

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 26 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

786,2 mln zł

2021 r.

772 mln zł

2020 r.

146,7 mln zł

2019 r.

180,4 mln zł

2018 r.

196,5 mln zł

2017 r.

256,5 mln zł

2016 r.

238,3 mln zł

2015 r.

300,9 mln zł

2014 r.

665,4 mln zł

2013 r.

35,9 mln zł

2011 r.

2,2 tys. zł

2010 r.

22,5 mln zł

2009 r.

128,1 mln zł

2008 r.

88,9 mln zł

2006 r.

8,9 mln zł

2006
2008
2009
2010
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8,9 mln zł 88,9 mln zł 128,1 mln zł 22,5 mln zł 2,2 tys. zł 35,9 mln zł 665,4 mln zł 300,9 mln zł 238,3 mln zł 256,5 mln zł 196,5 mln zł 180,4 mln zł 146,7 mln zł 772 mln zł 786,2 mln zł
Inne dane

Adres e-mail

SEKRETARIAT.ZN@ENEA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015