Dane aktualne

Nazwa pełna

FIBERLAB SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

25 listopada 2014 r.

KRS

0000533098

NIP

6772384498

REGON

360151591

Kapitał zakładowy

525 tys. zł

Kapitał wpłacony

525 tys. zł

Adres siedziby

387, 32-014 Brzezie, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Produkcja płyt, arkuszy, rur I kształtowników z tworzyw sztucznych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja włókien chemicznych

  • Produkcja pozostałych wyrobów z gumy

  • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

  • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

  • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego I telekomunikacyjnego oraz części do niego

  • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn I urządzeń biurowych

  • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn I urządzeń

  • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki oraz reprezentowania spółki upoważnieni są: a. W przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu samodzielnie, b. W przypadku zarządu wieloosobowego - do kwoty 25. 000,00 zł - każdy członek zarządu samodzielnie, powyżej kwoty 25. 000,00 zł - dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015

Ta organizacja ma jeszcze 5 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »