Poprzednio

FITFOOD

Nazwa pełna

FITFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000530870

NIP

9452181766

REGON

360054333

Adres siedziby

Aleja Pokoju 78, 31-564 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 listopada 2014 r.

Kapitał zakładowy

543,4 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje jedyny członek zarządu działający samodzielnie, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu działających łącznie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

2,1 mln zł

2021 r.

11,7 tys. zł

2020 r.

4,7 mln zł

2019 r.

4,9 tys. zł

2018 r.

1,1 tys. zł

2017 r.

27,5 tys. zł

2016 r.

3,4 tys. zł

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3,4 tys. zł 27,5 tys. zł 1,1 tys. zł 4,9 tys. zł 4,7 mln zł 11,7 tys. zł 2,1 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

5,8 mln zł

4,2 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015