Poprzednio

POLNORD CONSTRUCTION

Nazwa pełna

CONSTRUCTION PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000520657

NIP

5862291647

REGON

222144827

Adres siedziby

Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

25 sierpnia 2014 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku wieloosobowego składu zarządu, do reprezentowania, podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni będą dwaj członkowie zarządu działający łącznie

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 25 sierpnia 2014 r.

  Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
 • Od 6 września 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA. KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 6 września 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA. KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015